logo

Lembaga Dakwah Kampus RM 2023-2024

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

LEMBAGA DAKWAH KAMPUS RAUDLATUL MUTTAQIN (LDK-RM)

UNIVERSITAS GALUH
MASA JIHAD 2023-2024

Ketua

:

Doni Herdiana

FKIP

Pendidikan Bahasa Indonesia

2021

Wakil Ketua

:

Ujang Irman Saputra

FISIP

Ilmu Pemerintahan

2021

Sekretaris

:

Wulan Cahya Utami

FIKES

Keperawatan

2021

Bendahara

:

Cantika Maharani

FE

Akuntansi

2021

 

 

 

 

 

 

Komisi A (Syiar & Pelayanan Kampus)

Ketua Komisi

:

Rani Anisa

FKIP

Pendidikan Bahasa Inggris

2021

Anggota

:

1. Intan Nurazizah

FISIP

Administrasi Publik

2021

 

 

2. M. Saeful Fajri

FIKES

Keperawatan

2021

 

 

 

 

 

 

Komisi B (Kaderisasi)

Ketua Komisi

:

Halid Jafar Istachory

FISIP

Administrasi Publik

2021

Anggota

:

1. R. A. Nurul Insani Fauziah

FIKES

D3 Kebidanan

2021

 

 

2. Yudistira Koswara

FKIP

Pendidikan Akuntansi

2022

 

 

3. Himami M. Irfan

FE

Manajemen

2021

 

 

 

 

 

 

Komisi C (Kemuslimahan)

Ketua Komisi

:

Amalina Febiyanti

FKIP

Pendidikan Bahasa Indonesia

2021

Anggota

:

1. Siti Zahra Fauziah

FKIP

Pendidikan Bahasa Inggris

2021

 

 

2. Rina Aulia

FE

Manajemen

2021

 

 

 

 

 

 

Komisi D (Syiar Media)

Ketua Komisi

:

Dhea Suryaningsih

FE

Manajemen

2021

Anggota

:

Tita Noviyanti

FKIP

Pendidikan Biologi

2022

 

 

 

 

 

 

Komisi E (BUML)

Ketua Komisi

:

Aang Maqi Abdurrachman

FE

Manajemen

2021

Anggota

:

Dela Deliani

FISIP

Administrasi Publik

2022